Kurser för AT/BT-läkare


Kurser lämpliga för AT-läkare

Du är ännu inte registrerad
11 Lektioner

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården

Juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård.

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Du är ännu inte registrerad
Ledarskap för läkare
9 Lektioner

Ledarskap för läkare

En tvådagarskurs som lär dig de viktigaste grunderna för ett hållbart och bra ledarskap.

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Du är ännu inte registrerad
5 Lektioner

Delat beslutsfattande – Introduktion för läkare och sjuksköterskor

I den här kursen får du som är sjuksköterska, distriktsläkare, distriktssjuksköterska eller slutenvårdsläkare verktyg för att öka dina patienter/brukares delaktighet, och metoder som hjälper dig att utforma vården i samråd med dina patienter.

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Du är ännu inte registrerad
3 Lektioner

Barnmedicin för AT-läkare

Lär dig att bemöta och bedöma det sjuka barnet. Hur kan man närma sig ett barn som är rädd? Hur bedömer man andningsarbetet hos ett barn?

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Du är ännu inte registrerad
33 Lektioner

Barnmedicin för allmänmedicinare

Kom igång med regelbunden och rolig läsning och få en bred genomgång av det pediatriska fältet! Kursen riktar sig till dig som är färdig distriktsläkare men passar också dig som är ST-läkare i allmänmedicin och vill komplettera med en medicinsk fördjupning i pediatrik.

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Du är ännu inte registrerad
4 Lektioner

Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs

Karin, specialiserad Hälso- och sjukvårdsjurist, redogör översiktligt för de lagar och regler som styr svensk hälso- och sjukvård, varvat med självrättande quiz och instuderingsfrågor med exempel hämtade från verkligheten.

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Du är ännu inte registrerad
15 Lektioner

Barnhälsovård – BHV/BVC kurs för läkare

Kurs i Barnhälsovård för ST-allmänmedicin (delmål C6), barnläkare och distriktsläkare.

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Du är ännu inte registrerad
7 Lektioner

Multisjuklighet hos äldre

Få fördjupad förståelse för multisjuklighet och skörhet och lär dig en metod för att göra personcentrerade bedömningar av geriatrikern/allmänläkaren Docent Gunnar Akner.

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Du är ännu inte registrerad
Svåra samtal blir lättare med rätt inställning
7 Lektioner

Klinisk sexologi

Våga prata om sexuell hälsa med dina patienter. En kurs om allt du inte fick lära dig på läkarutbildningen – om sex. En kurs för dig som är ST-läkare, distriktsläkare eller AT-läkare på vårdcentral men även för dig som vill ha en grundläggande utbildning i klinisk sexologi.

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Du är ännu inte registrerad
10 Lektioner

Gott ledarskap i vården

När du arbetar i vården leder du ofta andra människor. Ibland är du kanske inte ens medveten om det själv. Den här kursen hjälper dig att utveckla din förmåga som ledare genom att arbeta med verklighetsbaserade ledarskapsfall och få tips om hur du utvecklar din egen ledarskapsmodell.

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Du är ännu inte registrerad
11 Lektioner

Malaria – Diagnostik och behandling

I den här kursen lär Dr Rebecca Bogale, läkare i Etopien, ut hur du diagnostiserar och behandlar malaria.

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Du är ännu inte registrerad
8 Lektioner

Hälsa hos utsatta barn

En kurs för dig som möter små barn och ibland gör en orosanmälan till socialtjänsten. Vi hjälper dig att tidigt upptäcka små barn i utsatta situationer. Din kunskap bidrar till att fler barn får möjlighet att leva ett värdefullt och friskt liv.

0% Slutfört
0/0 Steps

Läs mer…

Klicka här om du vill se hela vårt utbud

Vi har flera kurser som lämpar sig väl för dig som är AT/BT-läkare. Ett utmärkt sätt att använda ryggsäckspengarna!

I Medsters utbildningskatalog finns flera kurser som lämpar sig för AT/BT-läkare, skapade av specialister inom sina områden med lång klinisk erfarenhet.

Undervisningen bygger på en pedagogisk modell som utgår från den klassiska fallpresentationen, där fallen har omformats till virtuella patientfall. Genom en blandning av fall, korta föreläsningar, quiz och asynkron diskussion får du möjlighet att träna ditt praktiska kliniska omdöme på ett patientsäkert sätt.

Flera AT-läkare har valt att gå någon av de längre kurserna som är riktade till ST-läkare. Det kan vara en väldigt bra merit om du till exempel vill söka ett vikariat inom något speciellt område.

Är du BT/AT-chef?

Vill du som AT/BT-chef ha mer kontroll och lansera kurserna som en del i en större utbildningssatsning kan ni teckna en grupplicens. Då får du ett separat administationsinlogg där du kan följa dina AT/BT-läkares kursaktivitet. Via en länk som du distribuerar per mejl kan AT/BT-läkarna enkelt ta del av kurserna.

Vill du som utbildningsansvarig få ett prova-på inlogg?
Mejla [email protected].

Kommentarer