Välkommen till en introduktionskurs om barnhälsovård. Kursen är till för dig som är läkare och ska börja arbeta på BHV/BVC. Genom kursen blandar vi föreläsningar och patientfall som tillsammans ger dig en bra introduktion inför ditt kommande arbete.

Kurslängd: Cirka 10 h effektiv tid.
Målgrupp: ST-allmänmedicinare (delmål C6), ST-pediatrik (C1) och distriktsläkare.
Kursledare: John Terlinder, barnläkare, tidigare överläkare och studierektor.
Certifiering: Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220130)
Intyg: Efter godkänd kurs får du ett kursintyg på socialstyrelsens blankett.


Barnläkare John Terlinder presenterar kursen.

Vad lär jag mig?

Den här kursen motsvarar en fysisk BHV/BVC-kurs och är en introduktionskurs gjord för ST-allmänmedicin (delmål C6), barnläkare (C1) och distriktsläkare som ska börja arbeta på BVC. På ett lättsamt sätt blandar vi föreläsningar och patientfall som tillsammans ger en bra introduktion inför ditt arbete på BVC. Och du får tack vare patientfallen verkligen träna på att ta beslut kring konkreta situationer.

Du kommer få höra intervjuer och föreläsningar av distriktsläkare, BVC-sköterska, logoped och barnläkare. Under kursens gång kommer du också få bekanta dig ordentligt med Rikshandbok i barnhälsovård (RHB) som idag är den viktigaste källan som du ska vända dig till när du behöver söka kunskap och beslutsunderlag för att ta beslut kring de frågor som du möter på BVC. 

Kom ihåg, det är din handledare som bedömer om du behöver gå fler kurser för att fullständigt uppfylla varje delmål.

Vad behöver jag?

Du bör använda EN av följande böcker som kurslitteratur i den här kursen.

Blennow, M., Hagelin, E., & Magnusson, M. (2016). Barnhälsovård – att främja barns hälsa (6. uppl.). Liber.
Köp boken hos Adlibris.

Carroll, W., & Lissauer, T. (2021). Illustrated Textbook of Paediatrics (6th ed.). Elsevier Science Ltd.
(Det går även bra att köpa tidigare upplaga 5 från 2017).
Köp boken hos Adlibris.

Ur boken Illustrated Textbook of Paediatrics läser vi dock bara utvalda avsnitt om nutrition, barn som far illa och barnets normala utveckla. Med boken följer däremot en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Den är skriven på lättläst engelska. Online-versionen har bra sökfunktion och här kan man vid behov få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

Under kursens gång återkommer vi i de olika avsnitten till rikshandboken-bhv.se. Rikshandbok i barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

När du vill – Var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.

Möt inspirerande föreläsare

Genom kursen får du möta:
Ann-Christin Olsson, BHV-sköterska.
Martin Lägervik, distriktsläkare.
Karolina Nilsson, logoped.
John Terlinder, barnläkare.


Sagt om kursen

“Kul kurs! Bra med frågor att förankra innehållet man läst.”

“Tack för en bra och givande kurs. Det var ett smidigt sätt att påminna/lära olika aspekter i BHV. Extra roligt med intervjuer bägge BVC ssk och logoped. Lärorikt med språkutvecklings del.”

“Mycket bra! Fina pedagogiska filmer och länkar till bra information.”

“Jag uppskattade att kursen är pedagogisk och informativ. Tar upp relevanta områden och är inspirerande till att arbeta med BHV.”

“Givande, lärorik, mycket praktiska tips för undersökning. Bra jobbat!”

“Bra att kunna göra i eget tempo. Bra att kunna kolla om klipp. Bra innehåll. Lagom djup information.”

“Tack för en väldigt givande och lärorik kurs! Har redan rekommenderat denna kurs till flera av mina ST och specialistkollegor!”

“Bra och varierat material med blandade videoklipp från nätet, inspelade filmer med intervjuer, läsning och frågor!”

“Bra att kursen kan göras när som helst!”

“Väldigt bra inspelade klipp, speciellt intervjun med BHV-sköterskan!”

“Bra blandning mellan klipp, att läsa själv och frågor. Kul med diskussionsfall där man också kunde läsa vad andra har svarat.”

Utvärdering av kursen: 4,1 av 5 poäng.


Är du allmänmedicinare och söker en fördjupningskurs i barnmedicin?
Då är det den här kursen du ska gå. En fördjupningskurs i barnmedicin där fokuset ligger på barnet du träffar på din mottagning eller på jourcentralen.
Barnmedicin för allmänmedicinare.

Är du intresserad av att läsa mer om våra andra kurser?
Tillbaka till kursutbudet.

Kursinnehåll

Visa alla
Lektion Innehåll
0% Slutfört 0/1 Steps
Lektion Innehåll
0% Slutfört 0/1 Steps
Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 15 Lektioner
  • 56 Avsnitt
  • 16 Test
  • Kurs Certificate

Kommentarer