Genom den här kursen får du sätta dig in i hur det skulle kunna vara att handlägga malariapatienter om du valde att arbeta i ett låginkomstland, men även lära dig hur vi behandlar malaria här i Sverige. För även om det är sällsynt, kan det faktiskt hända att nästa patient på din mottagning visar sig vara ett importfall av malaria.

Kurslängd: Cirka 1,5 h föreläsning + 2,5 h för att lösa patientfallen.
Målgrupp: allmänläkare, infektionsläkare, ST-läkare.
Föreläsare: Rebecca Tafesse Bogale, general practitioner och Joakim Aronsson, infektionsläkare.
Frivillig gåva: I slutet av kursen kommer du få möjlighet att lämna en frivillig gåva till Soddo Christian Hospital Ethiopia.


Vad lär jag mig?

I den här kursen får du möta Dr Rebecca Bogale, som till vardags arbetar som läkare i Etopien. Genom kursen lär Dr Bogale ut hur du diagnostiserar och behandlar malaria i ett låginkomstland. Infektionsspecialist Joakim Aronsson lär dig därefter hur du ska gå tillväga vid behandling av malariapatienter i en svensk sjukvårdsmiljö.

Lös patientfall steg för steg
Först får du lyssna till en serie väl illustrerade föreläsningar. Därefter får du ta dig an ett par verklighetsbaserade patientfall som du får lösa “steg för steg”, precis som om du skulle ha mött patienterna på riktigt. Kursen är på så sätt ett perfekt sätt att förbereda sig för dig som är nyfiken på hur det skulle vara att arbeta i ett låginkomstland. Samtidigt har du som distriktsläkare/infektionsläkare stor nytta av att fräscha upp malariakunskaperna – rätt som det är dyker det faktiskt upp fall även i Sverige.

Bidra med en frivillig gåva
Vi har valt att släppa kursen utan kostnad, men i slutet av kursen får du möjlighet att lämna en frivillig gåva som bidrar till arbetet vid Soddo Christian Hospital Ethiopia.

Vad behöver jag?

Allt du behöver för att gå igenom kursen finns elektroniskt och du får tillgång till det materialet när du anmäler dig till kursen. Vad du däremot behöver veta innan du börjar kursen är följande:

  • Varje verklig behandling av en malariapatient måste ske enligt aktuella riktlinjer i din region/ditt sjukhus/enligt WHOs riktlinjer.
  • Kursen är på engelska eftersom delar av den även används för att utbilda läkare i låginkomstländer inom malariabehandling.

När du vill – var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 11 Lektioner
  • 5 Avsnitt
  • 7 Test
  • Kurs Certificate