Välkommen till en kurs som ger dig som läkare eller sjuksköterska fördjupad förståelse för multisjuklighet och skörhet. Genom kursens gång lär vi ut en metod för att göra personcentrerade och individuella bedömningar som i sin tur kan leda till bättre hälsa och effektivare vård.

Kurslängd: Cirka 2 h föreläsningar + 4 – 6 h inläsning och patientfall.
Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor.
Kursledare: Gunnar Akner, specialist i internmedicin och geriatrik, docent i geriatrik vid Karolinska Institutet, tidigare professor i geriatrik.
Grupplicens: Är ni fler på din enhet som vill gå kursen? Be om en offert här.


Gunnar Akner presenterar kursen.

Multisjuka har rätt till individuell bedömning

Så småningom blir vi alla äldre och behöver vård. Äldre är idag, på grund av den demografiska utvecklingen, vårdens största patientgrupp. Många äldre utvecklar över tid multisjuklighet och skörhet och den multisjuke äldre är en mycket vanlig patient i primärvård, slutenvård och SÄBO.

Det är en utmaning för varje läkare och sjuksköterska att göra en individuell bedömning och anpassning av vården för den multisjuke. Trots att det är tvärt emot uppdragsgivarens och vår egen intention, fokuserar handläggning då lätt på enstaka diagnoser utan större hänsyn till individen. Sådan handläggning av den multisjuke riskerar att orsaka suboptimal hälsa och i värsta fall allvarliga komplikationer. En personcentrerad och individuell bedömning, som patienten egentligen har rätt till, leder däremot till bättre hälsa och effektivare vård.

Vad lär jag mig?

Efter en genomgången kurs får du större förståelse för multisjuklighet och har fått lära dig ett geriatriskt förhållningssätt och metod för bedömning. Det ökar möjligheterna för dig att göra den individuella bedömning som varje patient har rätt till.

En systematisk metod
I kursen lär geriatrikern Gunnar Akner ut en metod för systematisk analys och handläggning av multisjuklighet och skörhet som förbättrar möjligheten för dig att göra en holistisk och individuell bedömning och behandlingsplan för den multisjuke patienten på ett tidseffektivt sätt. Du får mallar och material att ladda ned som du kan använda i din vardag.

Öka förståelsen för vårdens organisation
Kursen går även igenom vårdens former och hur de påverkar vår möjlighet att ge eller inte ge optimal vård till de multisjuka äldre. Har du förståelse för systemet, så blir det mycket lättare för dig att optimera vården av den multisjuke äldre.

Vad behöver jag?

Allt du behöver för att gå igenom kursen finns elektroniskt och du får tillgång till det materialet när du anmäler dig till kursen. Du kommer få tillgång till en elektronisk version av boken “Multisjuklighet hos äldre” (red. Gunnar Akner) samt ett kapitel i Oxford Textbook of Geriatric Medicine 2018, “Personalized medicine for older adults” (red. Gunnar Akner).

Under kursen får du lyssna till rikt illustrerade föreläsningar som är cirka 2-6 minuter långa, varvat med quiz, patientfall och egen inläsning. Gunnar Akner besvarar frågor i det tillhörande diskussionsforumet. Tidsåtgången är totalt cirka 2 h för föreläsningarna och cirka 2 – 4 h för inläsning och patientfall beroende på ambitionsnivå.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till alla läkare och sjuksköterskor som arbetar med multisjuka patienter, särskilt inom specialiteterna allmänmedicin, geriatrik, och internmedicin med dess grenspecialiteter. Kursen kan även vara relevant för andra vårdyrkesgrupper och för yrkesgrupper utanför vården för att få en bild av den komplexitet som råder.

När du vill – Var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.

Sagt om kursen

“Kursen var väldigt intressant och bra!”

“Filmerna var jättebra med en bra längd.”

“Man fick nya infallsvinklar. Informativa och korta föreläsningar. Bra övningsuppgift!”

“Toppen att man kan gå tillbaka om man missat något eller vill höra det igen.”

“Pedagogiskt och givande. Relevant innehåll. Bra med uppdelning i moduler.”

Kursutvärdering: Vad tycker du om kursen som helhet? Snitt: 4,8 av 5 poäng.


Den här kursen ingår även i vårt Kurspaket för äldreomsorgen:
Läs mer om vårt Kurspaket för äldreomsorg

Är du intresserad av att läsa mer om våra andra kurser?
Tillbaka till resten av kursutbudet

Kursinnehåll

Visa alla
Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 7 Lektioner
  • 31 Avsnitt
  • 7 Test
  • Kurs Certificate

Kommentarer