Hälsa hos utsatta barn

Välkommen till en kurs som hjälper dig att upptäcka barn i utsatta situationer och identifiera specifika hälsoproblem hos dem. På ett pedagogiskt och konkret sätt…

Primärvårdscirkeln

Primärvårdscirkeln är ett koncept som löser behovet av regelbunden fortbildning för primärvården. Det är en prenumerationstjänst där vi möts online en gång i månaden för…

Minikurs: EKG och kardiologi för sjuksköterskor

Varmt välkommen till denna minikurs om EKG och kardiologi för dig som är sjuksköterska! Kursen innehåller inläsningsmaterial, inspelade föreläsningar/introduktioner och fallpresentationer som behandlar ämnet EKG…

Gott chefskap i vården

Gott chefskap i vården är en modern onlinekurs som hjälper dig att utveckla ditt chefskap genom en blandning av föreläsningar, fall, intervjuer, reflektionsuppgifter och gruppdiskussioner.…

Anatomy and Physiology

Do you represent a university or a larger group? Request an offer The course is given in collaboration with LäraNära AB. Course content The Cell…

Gott ledarskap i vården

När du arbetar i vården leder du ofta andra människor. Ibland är du kanske inte ens medveten om det själv. Men tänk efter – är…

Anatomi och fysiologi

Den här kursen är uppbygg med en rad väl illustrerade föreläsningar om basal anatomi och fysiologi. Kursen motsvarar ungefär det innehåll om anatomi och fysiologi…

Klinisk sexologi

Den här kursen är för dig som undrar hur du ska prata om sexuell hälsa med dina patienter. Den är för dig som inte riktigt…

Multisjuklighet hos äldre

Välkommen till en kurs som ger dig som läkare eller sjuksköterska fördjupad förståelse för multisjuklighet och skörhet. Genom kursens gång lär vi ut en metod…