Barnmedicin för sjuksköterskor

Välkommen till en kurs som ger sjuksköterskor fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet. Genom kursens gång kommer du att öka din förmåga och förstå varför utredningar görs och varför man väljer olika behandlingar. På så sätt kommer du bli en starkare teammedlem och kunna bidra till teamets medicinska kvalitet. Kursen är inriktad på medicinsk fördjupning, ej omvårdnad.

Kurslängd: Cirka 120 h.
Målgrupp: sjuksköterskor.
Kursledare: Marlene Bruér, barnsjuksköterska & John Terlinder, barnläkare.

Se vårt kursprogram/lässchema här:
Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor – kursprogram/lässchema.


Mia Axén, Marlene Bruér och John Terlinder presenterar kursen.

Vad lär jag mig?

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Ökad kunskap i det breda fältet barnmedicin, bland annat:
Barnets normala utveckling – Anamnestagning och undersökning – Vård av barn och unga – Barnmisshandel – Akuta tillstånd – Kardiologi – Nefrologi – Gastroenterologi – Hematologi – Onkologi- Infektionssjukdomar – Andningsorganens sjukdomar – Leversjukdomar – Hudsjukdomar – Diabetes och endokrinologi – Immunologi – Rörelseapparatens sjukdomar – Neurologi inkl. epilepsi – Utvecklingsproblem och neuropsykiatri – Barnpsykiatri (depression, tics, självskadebeteende, anorexi) – Neonatologi – Förgiftningar – Genetik – Perinatalmedicin – Allergi – Nutrition inklusive fetma/övervikt hos barn – Metabola sjukdomar – Tillväxt och pubertet

Färdighet och förmåga
Ökad förmåga att kontrastera olika källor kring medicinska uppgifter jfr den brittiska läroboken, jfr Socialstyrelsens riktlinjer, jfr SBU rapporter, jfr barnläkarföreningens PM och lokala riktlinjer. Ökad förmåga att kunna vända och vrida på fall i det gemensamma diskussionsforumet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Ökad förmåga att värdera och förhålla sig till patienternas olika sätt att presentera sig genom att ta del av; 1. Lärobokens fal 2. De extensiva fallen i de elektroniska instuderingsfrågorna. 3. De PM och hänvisningar som finns i instuderingsmaterialet. 4. Falldiskussioner i diskussionsforumet.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen är till för barnsjuksköterskor, skolsköterskor, BVC-sköterskor, slutenvårdssköterskor, akutsjuksköterskor och sköterskor på vårdcentraler. Du behöver inte ha gått barnvidareutbildningen för att gå kursen, den är öppen för alla sjuksköterskor, men du som har gått barnvidareutbildningen kommer uppleva att kursen är ett bra sätt att ta sig vidare ytterligare inom barnmedicin.

När du vill – var du vill

Du kan börja kursen när du vill, vilken dag du vill, året runt. Varje vecka avhandlas nämligen ett självständigt ämne; det betyder att om du vill börja imorgon, så startar du med denna veckas ämne och fortsätter sedan ett år framåt och kommer då ha gått igenom samtliga ämnen i kursen. Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 2 – 3 h/vecka i 40 veckor. Vill du göra kursen snabbare, långsammare eller ta kapitlen i en annan ordning kan du förstås göra det – att följa cirkeln är frivilligt.

Examination

Varje vecka gör du ett antal instuderingsfrågor. Det krävs 80% rätt för att få godkänt på varje vecka. Men var inte orolig, klarar du inte instuderingsfrågorna, så får du ett nytt försök direkt. När du har klarat kursen får du ett intyg om genomgången Lipus-certifierad kurs, vilket har hög status i svensk hälso och sjukvård.

*Vi erbjuder även denna kurs i en utökad version som en uppdragsutbildning i samarbete med hälsohögskolan i Jönköping. Du hittar den på ju.se


Kurslitteratur

Du bör använda EN av följande böcker som kurslitteratur i den här kursen.

Carroll, W., & Lissauer, T. (2021). Illustrated Textbook of Paediatrics (6th ed.). Elsevier Science Ltd.
(Det går även bra att köpa tidigare upplaga 5 från 2017).
Köp boken hos Adlibris.

Vi utgår främst från den här prisbelönta, brittiska lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken ersätter den traditionella översiktsföreläsningen. Genom att läsa motsvarande kapitel så får du på cirka 20 minuter en bra och pedagogiskt översikt samt uppfräschning av ämnet. Boken är på engelska, men det går att använda Google Translate i online-versionen för att få en hjälplig svensk översättning.

Köp boken här: Barnmedicin av Katarina Hanséus, Hugo Lagercrantz, Tor Lindberg

Tycker man att det är alltför svårt med Engelska, går det också att ta sig fram genom att läsa den svenska boken ”Barnmedicin” (men den är inte riktigt lika heltäckande och frågorna hänvisar ibland till specifika bilder i Lissauer):

Diskussionsgruppen

En viktig del är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor. Den modereras av specialistsjuksköterska Marlene Bruer och barnläkaren John Terlinder. Där kan man fråga kursledarna om högt och lågt, diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor.

Kan jag göra kursen på arbetstid?

Fråga din arbetsgivare och kom överens innan du anmäler dig. På olika håll i landet har man löst det på olika sätt. En lösning kan vara att du gör kursen när det passar på en ledig dag/hemma men skriver upp tiden i flexen efteråt och tar ut flexledigt senare. En annan lösning är att efter eget ansvar lägga kursens 2-3h varje vecka (utan att skriva upp tiden), men som kompensation få schemalägga en ”Ledig för kurs med lön- dag” per månad. En tredje lösning är att spara fyra kursveckor/moduler och göra alla på en och samma dag.

Får jag göra frågorna tillsammans med kollegor på min klinik?

Absolut – det uppmuntrar vi. Om ni vill sätta er två eller flera betalande kursdeltagare tillsammans och göra kursen samt frågorna blir det ännu roligare och lärorikare. Vi introducerar under kursen också ett videomötessystem, Zoom, som gör det lätt att träffas ett par stycken och videochatta via sina telefoner om man vill sitta kvar hemma, men ändå diskutera frågorna med sina vänner.

Sagt om kursen

”En fantastiskt bra kurs. Jag har redan kunnat använda kunskapen och dela med mig till mina kollegor. Det är flera av mina kollegor som är avundsjuka och intresserade av att få gå den.”

”De öppna veckorna för instuderingsfrågorna ger mig självdisciplin att läsa in avsnitten i tid, samt att det ändå ges möjlighet att läsa i kapp om det behövs.”

“Bra feedback och bra möjligheter till diskussioner i grupperna. Det finns ett stort engagemang hos redaktionen vilket känns riktigt bra.”

”Kursen är bra och rolig, lär mig massor hela tiden!”

”Väldigt givande frågor och bra litteratur. Jag läser min specialistutbildning på KI och kan fördelaktigt relatera mellan dessa kurser.”

“Jag har upplevt att kursen har gett mig mycket bredd då jag arbetar på en enhet som tar hand om allt från prematurer till 18-åringar med alla olika diagnoser.”

“Har rekommenderat mina sjuksköterskekollegor att läsa denna kurs för att få en fördjupning och uppfräschning av det vi varje dag använder oss av, vår breda kunskap om barn och ungdomars hälsa och ohälsa.”

Kursutvärdering: Vad tycker du om kursen som helhet? Snitt: 4,5 av 5 poäng.

Är du intresserad av att läsa mer om våra andra kurser?
Tillbaka till kursutbudet.

Kursinnehåll

Visa alla
1 av 2
Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 33 Lektioner
  • 53 Avsnitt
  • 44 Test
  • Kurs Certificate

Kommentarer