Skyddsutrustning nya coronaviruset

Skyddsutrustning ska tas av på ett sådant sätt att man inte kommer åt något som varit i kontakt med patienten för att minska risken för kontamination av ögon och slemhinnor.

Avklädning sker i två steg

 1. På patientrummet i följande ordning
   Ta av handskarna.
   Desinfektera händerna.
   Ta av förklädet
   Desinfektera händerna.
 2. Gå ut från patientrummet
  Fortsatt avklädning sker direkt utanför patientrum eller i sluss
   Desinfektera händerna.
   Ta av visir (bakifrån) som kasseras i smittförande avfall, i gul plastlåda.
   Används flergångsvisir, skall det desinfekteras efter användning innan det hängs tillbaka på sin plats
   Ta av andningsskydd (vidrör inte den skålformade delen på andningsskyddet utan ta i gummibanden bakifrån). Andningsskyddet kasseras i smittförande avfall, i gul plastlåda.
   Desinfektera händer och underarmar.
   Extra försiktighet iakttas vid åtgärder som kan tänkas medföra aerosolbildning t.ex. inhalationsbehandling, sugning av luftvägar, bronkoskopi och intubation. Om det inträffar någon incident vid vård, avtagning av skyddskläder etc skall detta direkt
  rapporteras till sin enhetschef eller infektions bakjour.

Folkhälsomyndigheten hänvisar till den här miniutbildningen från European Centre for Disease Prevention and Control om hur man använder skyddsutrustning vid arbete med misstänkta coronafall.

Kommentarer