Webbinarium: Organspecifika effekter av Covid-19

Medster tipsar om detta inspelade webbinarium arrangerat av Svenska Läkarsällskapet:

De första rapporterna från kinesiska covid-19 patienter fokuserade i hög utsträckning på patienternas luftvägsproblematik. Över tid har det blivit alltmer tydligt att covid-19 har effekter på många av kroppens organ. På basen av översiktsartikeln Extrapulmonary manifestations of COVID-19. Nat Med 2020;26:1017-32, av Gupta et al, kommer Jonas F Ludvigsson att översiktligt gå igenom SARS-COV-2 virusets skade-mekanismer samt därefter (huvuddelen av föreläsningen) diskutera virusets påverkan på kroppens olika organ på barn och vuxna. Fokus ligger utanför lungorna. Detta blir en kortfattad översikt. Efter föreläsningen ges tid för diskussion och frågor.

Medverkande: Jonas F Ludvigsson, Barnläkare

Moderator: Olof Hertting, Barnläkare.

Kommentarer