Medster tipsar: Webbutbildningar på vårdportal.se

Något vi brinner för på Medster är att dela med oss av kunskap. Vår vision är att all sjukvårdspersonal dagligen ska ha möjlighet att lära sig mer inom sitt fält. Att lära sig mer ska också vara roligt och lättillgängligt, därför tipsar vi gärna om kunskapsresurser och gratis webbutbildningar som har till syfte att bidra till kompetensutveckling och fortbildning för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården.

Ett gott exempel på detta som vi gärna vill lyfta är sidan Webbutbildningarvårdportal.se. På vårdportal.se hittar du tips och länkar till helt kostnadsfria webbutbildningar inom omsorg, hälsa och sjukvård.

Det finns utbildningar som du kan genomföra helt enskilt som privatperson, men också utbildningar som lämpar sig att genomföra i grupp (t.ex. tillsammans med personalen på din klinik eller mottagning). Exempel på ämnen som du kan hitta via vårdportal.se är nutrition, demens, psykisk hälsa, palliation, läkemedel, bemötande, m.m.

Mer information hittar du på www.vårdportal.se/webbutbildningar-inom-vard-halsa-och-omsorg

//Teamet på Medster

Kommentarer