Medster släpper nya covid-19 kurser för äldreboende, hemsjukvård och hemtjänstpersonal

PRESSMEDDELANDE

Nu har det Jönköpingsbaserade företaget Medster släppt ytterligare onlinekurser som gör det möjligt för vård- och omsorgspersonal inom särskilt boende, äldreboenden och hemsjukvård att i förväg träna sig på handläggning av coronapatienter. 

När John Terlinder, grundare av e-learningplattformen Medster, såg hur Coronaviruset SARS-CoV-2 i en rasande fart började spridas över världen kändes det självklart för honom att göra vad han kunde för att hjälpa till. Ett intensivt arbete började med att ta fram helt nya onlinekurser med fiktiva Coronapatienter, för att hjälpa vårdpersonal runt om i Sverige att förbereda sig inför ett möte med någon som drabbats av viruset.

Bara några dagar efter att Medster lanserat de första coronautbildningarna valde Karolinska Institutet att länka till Medsters utbildningar som en del av Socialstyrelsen regeringsuppdrag att skapa digitala utbildningar till hälso- och sjukvården.

Nu har Medster tagit fram nya onlinekurser med inriktning mot personal som jobbar på särskilt boende, äldreboenden och inom hemsjukvården där man digitalt kan träna på patientfall.

– Som anställd inom vården är det viktigt att veta vad som ska göras och vilka rutiner som gäller när man ställs inför en situation där man ska vårda en patient med covid-19. Med de här kurserna hoppas vi att hemtjänst- och äldreboendepersonal får de kunskaper de behöver för att kunna vara trygga i sitt arbete”, säger John Terlinder, grundare av Medster.

Genom att erbjuda gratis onlinekurser utformade efter Folkhälsomyndigheten och WHO:s riktlinjer, gör Medster det möjligt för alla som är anställda inom vården att i förväg träna sig på handläggning av Coronapatienter och lära sig mer om vilka rutiner som krävs.

För ytterligare information kontakta:
John Terlinder, överläkare och grundare Medster
Telefon: 073-649 63 02
E-post: [email protected]

Om Medster
Medster har utvecklat en tjänst som gör att personer med spetskompetens inom sjukvård effektivare kan sprida sin kunskap via en e-learningplattform. Genom att effektivisera sjukvårdens fortbildning med onlinekurser möjliggör Medster för fler att lära sig mer, samtidigt som tid till mer patientkontakt frigörs när kursdeltagarna i stället för att resa iväg på kurs. Företagsidén vilar på grundtanken om att förvalta den nordiska traditionen av oberoende, transparens och att dela med sig av kunskap. Bakom idén och företaget står John Terlinder, barnläkare och f.d överläkare och studierektor i barnmedicin. 

Kommentarer