E-learning som fungerar för vården

Kunskapsmassan förnyas i rasande takt. Antalet publicerade vetenskapliga artiklar dubbleras numera var tredje månad. Best practice för utredning och behandling av olika sjukdomar förnyas inte riktigt så fort, men över en femårsperiod är en stor del av rekommenderade läkemedel och behandlingar utbytta.

Medsters lärandemetod

Specialistexamen räcker inte

En grundutbildning eller specialistexamen som ligger mer än fem år bakåt i tiden räcker därför inte för att ge adekvat vård med mindre än att man ständigt har fortbildat sig. Förr kunde en stor del av fortbildningen lösas genom att personalen helt enkelt var på jobbet – det var en så pass strid ström av patienter att den genomsnittlige läkaren och sjuksköterskan ”fick se” hela spektrat av sjukdomar varje år. Idag finns 40 000 läkare och 150 000 sjuksköterskor bara i Sverige, men inte nämnvärt fler patienter. Antalet patientkontakter per dag för den enskilde läkaren och sjuksköterskan har följaktligen sjunkit drastiskt.

Enormt behov av fortbildning

Behovet av fortbildning inom vården har därmed ökat enormt och växer hela tiden. För att lösa det behovet har e-learning en given plats, men det måste vara e-learning som faktiskt fungerar, som genomförs och ger ett verkligt mervärde för den högutbildade grupp som arbetar i hälso- och sjukvården.

Pedagogisk modell som fungerar

Vi på Medster.se tog fasta på det och har utvecklat en pedagogisk modell som utgår från den klassiska fallpresentationen, som vi har gjort om till virtuella patienter. Genom att nyttja digitaliseringen fullt ut, med en blandning av fall, korta föreläsningar, zoom-möten och asynkron diskussion har Medster lyckats med att få fungerande e-learning även kring komplexa områden som etik, bakjoursroll och felbehandlingar. Hittills har över 3000 läkare och sjuksköterskor deltagit. Genomgående får kurserna mycket höga betyg, och vi har uppenbarligen lyckats med att skapa en pedagogisk e-learning-modell som verkligen fungerar för högutbildade läkare och sjuksköterskor.

Pedagogisk modell steg för steg

Den moderna, högutbildade, vårdpersonalen är van vid att på kort tid ta till sig avancerade texter och artiklar. Alla våra lektioner börjar därför med att man som deltagare själv får läsa ett avsnitt i en lärobok eller en reviewartikel för att repetera det basala. Detta går mycket fortare än om man ska lyssna på en föreläsare som går igenom samma material. Är man redan fullt inläst kan man välja att snabbt “bläddra” igenom det här steget.

Därefter låter vi en välmeriterad specialist kommentera lärobokskapitlet eller artikeln och lyfta fram det viktigaste i relation till vårdens vardag. Den här inspelade föreläsningen håller vi kort, oftast 5-10 minuter och illustrerar rikt.

Det är i detta steg som den verkliga inlärningen sker. Deltagaren får ta hand om ett par olika “virtuella patienter”, som alla bygger på kombinationer av flera verkliga förlagor, där deltagen steg för steg för ta del av patientförloppet . Det kan till exempel börja med en beskrivning av undersökningsfynden vid första kontakten med akutmottagningen. Deltagaren får sedan ange vilken bedömning, utredning och behandling man vill gå vidare med. Först därefter får deltagaren svar på eventuella prover och undersökningar. Ett typiskt fall består av 5-10 steg, där man får följa patienten över dagar till veckor. På detta vis får deltagaren “träna” i förväg på att handlägga patienter på ett så verklighetsnära sätt som möjligt. Kopplat till varje steg i fallet finns mängder med ytterligare information, artiklar och illustrationer som hjälper deltagaren att klara nästa steg.

När deltagen väl har “löst” alla steg i ett patientfall får man se lärarens förslag till handläggning, men också alla andra deltagares (anonyma) förslag till handläggning inklusive lärarens individuella kommentarer. Det här steget har varit väldigt uppskattat – för här får man som deltagare syn på att andra kan bedöma samma situation annorlunda; kanske andra deltagare föreslår en betydligt mindre omfattande utredning, eller kanske någon föreslår en differentialdiagnos man själv inte tänkte på – kanske gör man på ett sätt i Umeå och på ett annat sätt i Västerås. Deltagaren får möjlighet att ställa ytterligare frågor och lämna kommentarer som besvaras asynkront av kurslärare och övriga deltagare.

Deltagaren avslutar lektionen genom att delta i en asynkron* gruppdiskussion om inläst material, föreläsningar och fall.
*Med asynkron kommunikation menas den typ av diskussion som sker på till exempel facebook där användarna inte alltid svarar i realtid, men däremot ser varandras kommentarer ett par timmar senare.

Effektivare inlärning

Sammantaget blir resultatet en betydligt effektivare och djupare inlärning än vid den traditionella undervisningstimmen. Mätningar från en lång rad institutioner, artiklar och företag talar om minst dubbel så snabb inlärning. Hur går det till? Låt oss ta ett exempel:

En traditionell undervisningstimmeEn timme e-learning
30 minuters genomgång av basala fakta. Tid tas till pauser och letande efter bilder etc.Deltagaren får samma information och mer genom att läsa 10 minuter i en e-lärobok.
10 minuters genomgång av det aktuella och viktigaste budskapet.5 minuters on-demandföreläsning, rikt illustrerad och bearbetat som innehållar samma och mer information än den fysiska. Alla pauser, oklara meningar och letande efter ppt är bortklippt.
15 minuters fallpresentation av ett fall. Publiken i stort passiv och väntar på att föreläsaren ska “ge facit”. I bästa fall är en eller två i auditoriet aktiva och engagerar sig i fallet.40 minuters arbete med med två-tre fall istället för ett. Varje deltagare måste själv vara aktiv och “lösa” fallen. Deltagarna ser och kommenterar varandras svar.
10 minuter av tiden går till kommenterar från föreläsaren om viktiga punkter i fallet.I fallen har läraren lagt in en rad länkar, illustrationer och kommentarer som fördjupar de viktigaste punkterna. Det blir en form av “gamification”; motivationen och minnet stärks av att man behövde läsa kommentarer och länkar för att lösa fallet.
5 minuters tid till frågor. Bara ett fåtal deltar.5 minuters läsande och deltagande i asyncron gruppdiskussion. Ökad kvalitet då kommentarer ligger kvar över tid och länkar, hänvisningar och bilder kan bifogas.
Resultat: Trevligt, men inte effektivt. Flera deltagare tog inte riktigt till sig informationen. Flera medarbetare hade inte möjlighet att delta pga 24/7 schemalagda arbetspass.Resultat: Minst dubbelt så mycket inlärning på samma tidsåtgång. Alla medarbetare har möjlighet att delta.

Våra kurser

Att lära sig ska vara roligt och lättillgängligt. Vi vill eliminera det hinder för lärande som reseavstånd kan innebära, och gör det möjligt att studera var du vill, när du vill, helt i din egen takt.

Är du nyfiken på att gå någon av våra kurser? I vårt kursutbud hittar du ett brett utbud av onlinekurser för hälso- och sjukvårdspersonal.

Är du nyfiken på ett samarbete med oss? Kanske vill du skapa en egen kurs? Hör av dig till oss på [email protected] så berättar vi mer!

Kommentarer