Tillbaka till Kurs

Specialistskrivning 2020 Fall 6

0% Slutfört
0/0 Steps
Test 1 av 0

Specialistskrivning 2020 Fall 6

Här publiceras ett fall som ursprungligen ingick i specialistskrivningen i pediatrik 2020. Bra träning både för primärjour och bakjour! Är du tidigt i din karriär kan du inte förvänta dig att du ska kunna svaren – men det är väldigt lärorikt ändå. Svaren du lämnar är anonyma, men du kommer kunna se andra deltagares anonyma svar när du väl har gjort hela fallet. Så skriv så fullständiga svar du kan – då blir det mer lärorikt för andra att läsa.

Du är primärjour på ett länssjukhus med neonatalavdelning och allmänpediatrisk avdelning. Du har just klivit på ditt jourpass på eftermiddagen när du får en sökning från BB. Det handlar om en pojke född i v 39+3 som ligger på BB för amningsstöd. Förlossningen har varit okomplicerad och första barnläkarundersökningen samma morgon har varit utan anmärkning. Barnet är nu ca 1,5 dygn gammal och familjen var egentligen på väg hem, dock blev man lite fundersamt över ett att pojken har ryckt i ansiktet vid ett par tillfällen under senaste timmen. Barnmorskan ber dig att komma dit och titta på pojken.

Kommentarer