0% Slutfört
0/0 Steps
Test 1 av 0

Quiz 5

Nu är ni redo för att börja träna Marcus. Ni har skrivit ner en lista på ett 20-tal ord som ni tror är motiverande och meningsfulla för Marcus att lära sig. 

Pedagogen på förskolan, som vill hjälpa till, vill gärna ha förslag på material att använda i träningssituationen.

Orden är följande: tåg, dinosaurie, hej, hejdå, vänta, Stella, vill, vill inte, Marcus, leka, gå ut, äta, tågbana, lok, vagn, T-rex, mätt, tack, förlåt, vet inte, nej.