Tillbaka till Kurs

Hur ska du göra för att komma igång? Copy

0% Slutfört
0/0 Steps
Test 1 av 0

Hur ska du göra för att komma igång? Copy

Den här uppgiften är slutexaminationen för kursen. Vi vill att du funderar över följande frågor:

• I vilken verksamhet vill du introducera DBF? Hur ser verksamheten ut?

• Hur läggs en strategisk projektplanering upp som inbegriper alla nivåer dvs. organisations-, yrkesmässig- och individnivå?

• Hur ska omfattningen och inriktningen av DBF se ut?

• Hur går du till väga när det gäller utveckling och användning av beslutstöd?

• Vilka samarbetspartners finns och hur ska samarbetet ske?

• Hur kan människor bli motiverade att engagera sig i DBF?

• Hur ska DBF följas upp och utvärderas?

Använd gärna: National Strategies for Implementing Shared Decision Making av Angela Coulter som inspiration.