Gunnar Akner

gunnar akner foto

Gunnar Akner

LÄRARE

Gunnar gör kursen Multisjuklighet hos äldre för Medster.

Bakgrund: Docent i Geriatrik, öppenvårdsgeriatriker, f.d. professor Geriatrik. 

Arbetar som professor i geriatrik vid Örebro universitet. Läkare med specialistkompetens i internmedicin, geriatrik och klinisk nutrition.

Tidigare varit styrelseordförande i Svensk Geriatrisk Förening (SGF) under sex år 2000-2005 och Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) under fem år 2007-2011. För övrigt hänvisar jag till min hemsida, där jag samlat mina/våra vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter och debattartiklar inom geriatrik/äldrevård/äldreomsorg och nutrition. En omfattande litteratur har visat att det finns stora problem inom äldre-vården/omsorgen. I min bok, ”Multisjuklighet hos äldre. Analys, handläggning och förslag om äldrevårdscentral” diskuterar jag 14 (fjorton) olika systemfel, som var för sig försvårar ett från början svårt analys och vård/omsorgs-arbete. 

Välkommen till kursen!