Tillbaka till Kurs

Specialistskrivning 2020 Fall 7

0% Slutfört
0/0 Steps
Test 1 av 0

Specialistskrivning 2020 Fall 7

Här publiceras ett fall som ursprungligen ingick i specialistskrivningen i pediatrik 2020. Bra träning både för primärjour och bakjour! Är du tidigt i din karriär kan du inte förvänta dig att du ska kunna svaren – men det är väldigt lärorikt ändå. Svaren du lämnar är anonyma, men du kommer kunna se andra deltagares anonyma svar när du väl har gjort hela fallet. Så skriv så fullständiga svar du kan – då blir det mer lärorikt för andra att läsa.

Du gör din ST i barn- och ungdomsmedicin och har regelbunden BVC där du träffar en gosse som nu är 6 v gammal. De uppgifter du ser i journalen är att han är född i fullgången tid, neonatalt okomplicerat förlopp. Du tittar på tillväxtkurvorna och ser att han växer fint.

Kommentarer