Test 1 av 0

Barn som far illa. Fall 2 FRIDA

I detta quiz får du fallet presenterat steg för steg. När du har svarat på fråga nr 1, så får du i nästa steg reda på lite mer, för att sedan svara på fråga nr 2 etc…

Kommentarer