Psykisk ohälsa – bedömningssamtalet


Målgrupp: Allmänläkare, ST-läkare i allmänmedicin, sjuksköterskor, kuratorer.
Kurslängd: Avsätt cirka 4h.
Kursledare: Marie Rydell, leg. psykolog med primärvårdsinriktning.


Vad lär jag mig?

Du får lära dig en etablerad metod för att genomföra bedömningssamtalet när en patient med psykisk ohälsa söker primärvården.

Du kommer genom kursen få verktyg för hur man utifrån primärvårdens förutsättningar kan göra en god differentialdiagnostisk bedömning som ringar in det viktigaste som patienten behöver. Under kursen går vi igenom kännetecknande onda cirklar för olika diagnoser och problemområden som man kan lyssna efter i patientens beskrivning av sina problem. Vi kommer också ta upp kännetecken som kan skilja de olika diagnoserna från varandra.  Metoden hjälper dig att göra bedömningen på kort tid med god kvalitet så att du kan lotsa patienten rätt i enlighet med nationella riktlinjer.

Till sist får du ett förslag på ett generellt upplägg av ett bedömningssamtal med tanken att du, på ett sätt som passar dig, kan utveckla ett mer systematiskt sätt att arbeta med bedömning av psykisk ohälsa.

Vad lär jag mig inte

Kursen avhandlar inte specifik behandling av de olika diagnoserna. (Fokus ligger på bedömningssamtalet och differentialdiagnostik)

Kursmaterial

Vi utgår från Nationellt kliniskt kunskapsstöd samt socialstyrelsens “Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom”. Allt du behöver för att gå igenom kursen finns elektroniskt och du får tillgång till det materialet när du anmäler dig till kursen. 

Kursledare

Leg psykolog Marie Rydell med mångårig erfarenhet som primärvårdspsykolog.

När du vill – var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.

Målgrupp

Du har lika stor nytta av kursen som allmänläkare, om du arbetar i telefonrådgivningen eller om du är en del av psykosociala teamet.

Kurslängd

1h inspelade föreläsningar, 1h arbete med patientfall, 1-2h inläsning. Totalt cirka 4h.

Grupplicens?

Är ni flera på din enhet som vill gå kursen? Be om en offert här.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 18 Lektioner
  • 2 Avsnitt
  • 2 Test
  • Kurs Certificate

Kommentarer