Hälsa hos utsatta barn – för socionomer och socialpedagoger

Den här onlinekursen hjälper dig att förstå hur barns sociala situation är kopplat till deras hälsa, både fysiskt och psykisk. Genom att se barnet utifrån en helhet och tidigt sätta in insatser kan vi ge fler barn möjlighet att få den goda hälsa de behöver för att utvecklas maximalt.

Kurslängd: Cirka 5 h.
Målgrupp: socionomer och socialpedagoger.
Kursledare: Frida Tilstam, specialistsjuksköterska i pediatrik.
Grupplicens: Är ni fler på din enhet som vill gå kursen? Be om en offert här.


Frida Tilstam presenterar kursen.

Vad lär jag mig?

Efter kursen kommer du ha ökad kunskap om hälsoproblem som i högre grad drabbar barn som växer upp i familjer med sociala problem. Kursen tar upp hur föräldraförmåga är kopplat till hälsa och genom fallbeskrivningar får du fördjupa dig i situationer där barnets hälsa kräver mer av föräldrarna.

Placerade barn behöver bättre hälsovård
Det är tyvärr känt från studier att barn i socialtjänstens omsorg får sämre hälso- och sjukvård än icke-placerade barn. Den här kursen ökar din förmåga att se och förstå tecknen på ohälsa och hjälper dig därmed att se till att de barn socialtjänsten har placerat får den vård de har rätt till. Då blir det lättare för dig att fråga efter rätt saker och vägleda familjehemmen när det gäller barnens hälsa. Genom en rad stegvisa fallbeskrivningar får du träna dig på att reagera och handlägga hälsoproblem hos utsatta barn, på detta sätt tränar du dig i förväg, helt utan stress.

Lär dig förstå hur vården kommunicerar
I kursen får du även bekanta dig med grundbegreppen som vården använder för att beskriva barns hälsa. På så sätt underlättar det för dig som socionom genom att förstå själva språket som vården använder. Några av frågorna som besvaras är: Vad innebär en BBIC undersökning? Vilka är de stora hälsoproblemen för barn generellt? Hur använder vården en tillväxtkurva?

Vad behöver jag?

Allt du behöver för att gå igenom kursen finns elektroniskt och du får tillgång till det materialet när du anmäler dig till kursen. Här kan du ladda ned kursbeskrivningen i pdf-format om du t.ex. behöver bifoga den med en kursansökan till din chef.

När du vill – var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.

Kvalitetsgranskad kurs

Kursen är kvalitetsgranskad av socionom Lena Ahlin, Barn och Ungdom, socionom Anna Amilon och barnläkare John Terlinder. Genom kursen får du möta Frida Tilstam, specialistsjuksköterska i pediatrik som även arbetar på ett utredningshem för familjer.


Är du BHV-sköterska och vill ha ökad kunskap om hälsoproblem hos barn i utsatta situationer? Då är det den här kursen som du ska gå.

Hälsa hos utsatta barn.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 9 Lektioner
  • 3 Avsnitt
  • 6 Test
  • Kurs Certificate

Kommentarer