Går ett barn med Verbal Dyspraxi (en svårighet att automatisera sina talrörelser) på din avdelning? Här finns utbildningen för dig som vill fördjupa dina kunskaper. Logopederna Karolina Nilsson och Anna Drevsson går tillsammans med barnläkare John Terlinder igenom begreppen och beskriver hur man som pedagog kan träna med sitt barn.

Kurslängd: Cirka 2 h.
Målgrupp: pedagoger.
Kursledare: Karolina Nilsson, logoped & Anna Drevsson, logoped.
Grupplicens: Är ni fler på din enhet som vill gå kursen? Be om en offert.


Logopederna Karolina Nilsson och Anna Drevsson samt barnläkaren John Terlinder presenterar kursen.

Vad lär jag mig?

Utbildningen är till för dig som vill lära dig att stötta ett barn med verbal dyspraxi. Vi kommer bland annat att gå igenom behandlingsmetoden DTTC (Dynamic Temporal and Tactile Cueing) för att vägleda er. Du som pedagog inom förskola eller skola kommer att få lära dig olika verktyg för att komma igång med träning av barn och elever som du möter i vardagen med verbal dyspraxi.

Genom kursen växlar vi mellan korta föreläsningar och instuderingsfrågor. För att bli godkänd krävs 80% rätt på instuderingsfrågorna. Men var inte orolig, du får hur många försök du vill på dig. Instuderingsfrågorna är endast till för att du ska lära dig. Efter genomförd och godkänd kurs får du ett intyg att ladda ner.

Via kursen får du även tillgång till en diskussionsgrupp som är öppen för alla deltagare i kursen. Den modereras av logopederna Anna Drevsson och Karolina Nilsson. I diskussionsgruppen kan du posta vilka frågor och funderingar du vill.

När du vill – var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet samt använda det som en uppslagsbok.

För dig som är förskolechef/skolchef

Är ni flera i personalen som har behov av utbildningen? Då går det bra att beställa en grupplicens för er avdelning. Då får ni en kod som är giltig för upp till 10 användare. Ni kan använda kursplatserna när det passar er verksamhet – om ni till exempel vill låta 8 medarbetare gå kursen direkt, så kan ni spara de 2 resterande kursplatserna till den dag en ny medarbetare börjar i arbetslaget. Det finns ingen tidsbegränsning, utan de 10 deltagarna kan börja när de vill och återkomma till kursmaterialet när de vill. Klicka här för att be om en offert.


Sagt om kursen

“Bra upplägg. Tydligt. Bra tempo, lätt att följa med i föreläsningarna”.

“Föreläsarna besitter god kunskap. Kursen ger handfasta metoder och är tydlig.”

“Bra kurs med tydlig information kring skillnaden mellan verbal dyspraxi och fonologiska svårigheter”.

“Informativt, mycket pedagogiskt och användbart.”

“Tydligt/konkret beskrivet vad det innebär att ha verbal dyspraxi. Tydligt i innehåll. Konkreta tips på behandling/träning, upplägg/planering. Bra med korta filmer, quiz och repetitioner”.

“Styrkorna var att få veta på vilket sätt man kan arbeta med eleven för att på bästa sätt hjälpa dom att prata. Att använda sig av några ord i taget, samt vikten av att förstå att saker kan vara för svårt, att man ställer för höga krav på eleven och att det då är dags att backa tillbaka. Jag ser inga svagheter utan är glad över att få ta del av utbildningen”.

Kursutvärdering: 4,5 av 5 poäng.


Är du förälder eller anhörig till ett barn med verbal dyspraxi? Då har vi en kurs även för dig.
Verbal Dyspraxi – En utbildning för anhöriga.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 1 Lektion
  • 18 Avsnitt
  • 6 Test
  • Kurs Certificate