”Vård i livets slutskede” är en onlineutbildning som tar dig rakt in i verkligheten. Du får ta på dig rollen som undersköterska på ett äldreboende och kliva rätt in till den döende vårdtagaren där du får bemöta en rad olika situationer. Utifrån de olika situationerna kommer du enskilt, eller tillsammans med din arbetsgrupp, fram till vad som är det bästa agerandet i det aktuella sammanhanget. Inga tråkiga läroböcker, bara verklighetsbaserad men kvalitetssäkrad “action”.

Kurslängd: Totalt 8 h. Cirka 1,5 h per tema och 10 min per övningsfall.
Målgrupp: Omsorgspersonal inom äldreomsorgen.
Intyg: Efter genomförd och godkänd kurs får du ett kursintyg.
Grupplicens: Är ni fler på din enhet som vill gå kursen? Be om en offert här.


Kommunikatören Alicia Josefsson och läkaren John Terlinder presenterar kursen.

Vad lär jag mig?

Den här kursen bygger på att du får se ett antal olika scener där vårdtagare står inför den palliativa vården. Scenerna illustrerar vanliga problem som omsorgspersonal ofta ställs inför. Efter varje scen får du svara på frågor om hur du upplever situationen som visats för dig, och hur du skulle vilja agera (anonymt). Direkt efteråt får du ett förslag på handläggning i från kurslärarna.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper inom vård, omsorg och boende. Därför ser vi gärna att du diskuterar med dina kollegor om scener som väckt ytterligare tankar hos dig, eller varför inte genomföra utbildningen tillsammans?

Kursens upplägg

Utbildningsmaterialet är upplagt så att man som personal på ett äldreboende kan lyfta fram ett tema i veckan, alternativt ett i månaden. Varje tema tar runt 1 – 1,5h att genomföra beroende på hur mycket diskussion det blir på ditt boende, samt hur många fall respektive tema har.

Genom hela utbildningen får du se 43 filmade situationer som du skulle kunna hamna i när du vårdar människor i livets slutskede. Filmerna är uppdelade på sex teman. Beroende på hur mycket reflektioner det väcker hos dig och den eventuella grupp du gör utbildningen med tar det olika lång tid. I snitt tar det 10 minuter per fall. 

Kursen är uppdelad i följande teman:

  • Att förstå (att man är döende) (12st övningsfall)
  • Behov hos vårdtagaren (9st övningsfall)
  • Personalfrågor (5st övningsfall)
  • Anhörigas behov (9st övningsfall)
  • Innan döden inträffar (5st övningsfall)
  • Efter att döden inträffat (2st övningsfall)

Utbildningen är interaktiv vilket innebär att du ska ta del av information och besvara frågor som ansluter till området. Du kan göra om, repetera och dela upp utbildningsmodulerna efter önskemål och intresse. Många scener visar hur personal kan bete sig i sitt möte med den boende.

Kursskapare

Följande personer har skapat den här kursen:

Gunnel Karlsson – specialistsjuksköterska, dramapedagog, tidigare ansvarig sjuksköterskeutbildning Uppsala Universitet.
Käth Djuström-Kjell – sjuksköterska, tidigare lärare sjuksköterskeutbildning Uppsala Universitet.
Lars Bolander – ansvarig pedagog, tidigare aktiv med pedagogiska utredningsuppdrag.
Tom Stiller – professor praktisk pedagogik Tromsö.

När du vill – Var du vill

Kursen “Vård i livets slutskede” kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.

Är du omsorgschef eller enhetschef?

Kursen är skapad för att kunna vara en del i en utvecklingssatsning för verksamheter. Den lämpar sig utmärkt för att köpa in till personal på ett eller flera äldreboenden. Då kan du låta personalen, i större eller mindre grupper, göra ett övningsfall per dag eller ett helt tema under en gemensam veckosamling. Vi har ett kurspaket att erbjuda för din verksamhet inom äldreomsorgen, vilket ger dig en möjlighet att stimulera medarbetarna till ett gemensamt lärande. I kurspaketet ingår fyra kurser lämpade för omsorgspersonal.

Läs mer om vårt kurspaket:
Kurspaket för äldreomsorg.


Är du intresserad av att läsa mer om våra andra kurser?
Tillbaka till kursutbudet.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 7 Lektioner
  • 9 Test
  • Kurs Certificate

Kommentarer