Har du någon gång känt dig osäker på vad eller hur du ska göra när en vårdtagare blir dålig? Har du också känt dig osäker på hur du ska rapportera det vidare till ansvarig sjuksköterska? Då har du kommit helt rätt. Den här utbildningen i säker rapportering ger dig ökade kunskaper kring hur du upptäcker försämring hos dina vårdtagare och hur du kan sammanfatta din bedömning på ett säkert sätt när du väl behöver koppla in sjuksköterska.

Kurslängd: 20 min föreläsning + 10 min instuderingsfrågor.
Målgrupp: Omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, socialpsykiatrin, SÄBO, hemtjänsten samt personlig assistans.
Kursledare: Emma Grundström, distriktssköterska.
Grupplicens: Är ni fler på din enhet som vill gå kursen? Be om en offert här.


Distriktssköterska Emma Grundström presenterar kursen.

Vad lär jag mig?

Utbildning i säker rapportering tar upp hur du i ditt arbete kan jobba med ett rapporteringsstöd och hur du på ett patientsäkert sätt rapporterar en händelse till sjuksköterska, genom kommunikationsmodellen SBAR. Utbildningen tar även upp hur du kan kontrollera vitala parametrar, det vill säga de livsviktiga kroppsfunktionerna och hur du kan använda dig av skattningsskalor och riskbedömningsinstrument i ditt arbete.

Och du, glöm inte att det går alldeles utmärkt att titta på varje avsnitt flera gånger. Eller varför inte – se utbildningen regelbundet för att hålla kunskaperna färska.

När du vill – Var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.

Rapporteringsstöd i fickformat

Lägg boken i din varukorg:
Rapporteringsstöd i fickformat.

Som komplement till utbildningen finns det även en bok i fickformat att beställa. Du kan beställa boken enskilt eller köpa den till ett paketpris tillsammans med utbildningen.

Rapporteringsstödet är ett verktyg som på ett strukturerat sätt säkrar informationsöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska. Med rapporteringsstödet får omvårdnadspersonalen, utbildad som outbildad, hjälp med vad man bör ta reda på vid vanliga tillstånd och besvär, före man kontaktar sjuksköterska.

Syftet med rapporteringsstödet är att öka patientsäkerheten inom vård och omsorg och samtidigt vara ett kunskapsstöd och hjälp i rapporteringen till sjuksköterska, genom SBAR.

Boken som är i fickformat kan användas av omvårdnadspersonal som möter vuxna personer oavsett vårdgivare inom exempelvis hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, LSS, socialpsykiatri samt inom slutenvården. Den kan användas i många olika verksamheter, överallt med samma syfte – att öka patientsäkerheten med en säker rapportering.

Utbildningen ges i samarbete med Evig utveckling

Evig utveckling erbjuder möjlighet till stor kvalitetshöjning i vård och omsorg. Jag har genom mina erfarenheter i arbetet som undersköterska, distriktssköterska och FoU-ledare fått kunskaper om vad man som omvårdnadspersonal kan och vad man behöver kunna för att skapa god omvårdnad, där den enskilda individen är i centrum.     

Genom att erbjuda ökad kunskap och metoder för omvårdnadsarbetet vill jag vara med och bidra till ökad kvalitet och vara ett stöd i arbetet att möta dagens- och framtidens utmaningar”.

/Emma Grundström, grundare
www.evigutveckling.se


Är du verksamhetschef?

Den här utbildningen kan användas som en implementering av SBAR och rapporteringsstödet i verksamheten eller för introduktion av nya medarbetare. Tänk på att kunskap är en färskvara, varför inte använda utbildningen som en årlig kunskapsuppdatering hos samtliga medarbetare?

Varje enskild medarbetare får en personlig inloggning till utbildningen. Det ger möjligheten att ta del av utbildningen när det passar verksamheten bäst.

Vi har även ett kurspaket att erbjuda för din verksamhet inom äldreomsorgen, vilket ger dig en möjlighet att stimulera medarbetarna till ett gemensamt lärande. I kurspaketet ingår fyra kurser lämpade för omsorgspersonal.

Be om en offert här:
Offertförfrågan Utbildning i säker rapportering.

Läs mer om vårt kurspaket:
Kurspaket för äldreomsorg.


Är du intresserad av att läsa mer om våra andra kurser?
Tillbaka till kursutbudet.

Du är ännu inte registrerad
199:- ink moms

Kurs Includes

  • 6 Lektioner
  • 4 Test
  • Kurs Certificate

Kommentarer