Pediatrisirkel for leger i spesialisering i pediatri

Pediatrisirkelen kan hjelpe deg med å få til kontinuerlig læring. Dette oppnår vi ved å tilby en struktur for lesing og fordypning med spørsmål som må besvares innen bestemte uker.

Om kurset

Kurset ”Pediatrisirkel for LIS i barne- og ungdomsmedisin” er et tilbud til de som ønsker å få hjelp til å strukturere fordypningstiden av teorien i barne- og ungdomsmedisin. De fleste har sannsynligvis gjort mer eller mindre ambisiøse forsøk på å lese regelmessig. Etter en stund kommer livets andre gjøremål inn, og det er lett å utsette jobben til neste uke, uken deretter eller aldri.

Pediatrisirkelen kan hjelpe deg med å få til kontinuerlig læring. Dette oppnår vi ved å tilby en struktur for lesing og fordypning med spørsmål som må besvares innen bestemte uker.

Flere av modulene har korte forelesninger som sammen med kliniske kaustikker og muligheten for diskusjon på nettforumet er med på å utvikle dine pediatriske kunnskaper.

Her kan du se noen eksempler på spørsmål

Spørsmålene er på norsk med henvisning til norske retningslinjer og veiledere. Som deltager forventes at du også vil være aktiv i diskusjonsforumet som styres av en spesialist innen pediatri, dette gir ytterligere mulighet til å utdype dine ferdigheter.

Møt Emma Satrell og Mari Huseby Olaussen, redaktører og kursleder:

Gjennomføring

Hver uke åpnes et nytt kapittel/modul og hvert kapittel er åpent i tre uker. Til enhver tid vil det være ca. tre åpne kapitler og du kan selv bestemme når du vil sette deg med boka og spørsmålene. Det at hvert kapittel er åpent en begrenset periode hjelper deg til å opprettholde regelmessig lesing/fordypning og dermed faktisk greie å fullføre kurset.

Vi har en friuke hvert semester i tillegg til en lengre jule- og sommerferie. I ferien åpnes alle kapitler/moduler slik at man kan ta igjen det man ikke har rukket. Hver uke er det ca. 15 sidere med tekst, og avhengig av din studieteknikk må du beregne og sette av ca. 1-2 timer per uke gjennom de 40 ukene kurset varer. Om du mot formodning ikke greier alt på ett år, ta kontakt, så åpner vi de kapitlene du mangler for å kunne fullføre.

Se vårt kursprogram/læringsplan her.

Kurslitteratur

Vi tar utgangspunkt i den prisbelønte brittiske læreboka i pediatri:Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte opplag, 550 sider. Med boken følger en digital versjon som er godt tilpasset for mobil og nettbrett. Bokens målgruppe er tidlig i spesialiseringsløpet, men er god lesning for alle som vil oppdatere sin allmennpediatriske kunnskapsbase og er perfekt for den overlegen som vil friske opp kunnskaper utenfor sitt spesialområde. Den er skrevet på lettlest engelsk. Online-versjon har en bra søkefunksjon og her kan man ved behov få hjelp av Google til å oversette teksten til norsk.

Kjøp boken her

Vi kan tilpasse aktuelle kapitler for deg

Vi kan tilpasse aktuelle kapitler for deg. Om du snart skal ha post plassering på for eksempel nyfødt avdelingen vil du kanskje lese nyfødtkapitlet og gjøre de spørsmålene i forkant av rulleringen i stedet for eller i tillegg til de som er åpne. Si i fra til oss hvilke kapittel du vil lese ekstra så åpner vi de for deg.

Diskusjonsgruppen

En viktig del av kurset er diskusjonsgruppen, den er åpen for alle deltagere i Peditrisirkelen. Den modereres av Emma Satrell og Mari Huseby Olaussen. Der kan man diskutere innhold i kurset, komme med synspunkter eller finne ut hva andre deltakere synes om de siste ukenes spørsmål.

For undervisningsansvarlige

Pediatrisirkelen kan med fordel brukes i forbindelse med undervisningsopplegget rundt omkring på de forskjellige barneavdelingene, den dekker alle områder innen grunnleggende pediatri.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 19 Lektioner
  • 3 Test

Kommentarer