Handledningen är ett av de viktigaste verktygen inom vården för att mejsla fram och förädla läkare under utbildning till att bli trygga, kompetenta och självständiga yrkesutövare. Att kunskap går vidare från den mer erfarne till den mindre erfarne är sedan gammalt etablerade principer på vilken läkarens utbildning vilar. Välkommen till kursen handledning för ST-läkare!

Kurslängd: 13 h, två dagar utbildning via Zoom.
Målgrupp: ST-läkare.
Datum: 6 – 7 december 2021 och 2 – 3 maj 2022.
Kursledare: Eva-Lotta Blomqvist, folkhälsovetare & Niklas Preger, specialistläkare.

OBS!
Den här kursen ges i samarbete med Kunskapsgruppen.
Kursen sker digitalt via Zoom och pågår under två fasta datum (se ovanstående).
När du klickar på “Gå den här kursen” omdirigeras du till Kunskapsgruppens hemsida.


Information om kursen

Vad lär jag mig?
Denna kurs i handledning går igenom regelverken och föreskrifterna för handledning av läkare. Varför är handledningen obligatorisk? Vilka riktlinjer gäller för läkare i de olika utbildningsfaserna? Vad är viktigt i handledningen och vad obligatoriskt? Hur lägger jag som blivande handledare upp handledningen på ett för mig smidigt och för adepten läromässigt optimalt sätt? Hur kan jag längre fram, som färdig specialist och i en pressad vardag, organisera handledningen så att jag kan känna glädje över att handleda yngre kollegor?

Kursen tränar också praktiska färdigheter där särskilt förmågan att lämna konstruktiv feedback behandlas. Hur gör man om ”kemin” inte stämmer mellan handledare och adept? Hur hanterar man konflikter? Och hur gör jag med jobbiga samtal? Vi pratar om metodiken kring konstruktiv feedback och övar även på detta i rollspel i små grupper.

Kursen i sin helhet syftar alltså till att kursdeltagaren å ena sidan skall få en gedigen genomgång av handledningens teoretiska vad och varför, men också det praktiska ”hur:et”, genom att öva på samtalet som sådant.

Kursen innehåller följande teman:

  • Vilka regelverk och föreskrifter du har att förhålla dig till som handledare
  • Enkla kommunikationsmodeller och samtalstips som du kan använda i samtalet
  • Hur du hanterar utmanande situationer som kan uppstå som handledare

Lipus-certifierat kursintyg
Denna kursen lämpar sig väl för dig som är ST-läkare. Oavsett om du gör din ST inom det gamla eller nya ST, så ser vi till att du får det nödvändiga kursintyget som Socialstyrelsen vill se.

  • Delmål a1 enligt SOSFS 2015:8
  • Delmål 16 enligt SOSFS 2008:17 för samtliga ST-specialiteter

Kunskapsgruppen har som ambition att kunna hjälpa och bistå ST-läkare med utbildningar i största möjliga mån. Samtliga av deras utbildningar som riktar sig särskilt mot läkare granskas av certifieringsorganet. Så även denna utbildning.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se
(Lipus-nr: 20210056)

Praktisk info
Dokumentation, Zoom-länk och instruktioner om hur du loggar in skickas ut några dagar innan kurs. Försäkra dig om att du sitter i en lugn miljö med bra uppkoppling och webbkamera till att börja med. Logga in i god tid innan utbildningen startar så att du hinner bekanta dig med miljön och de övriga deltagarna.
Läs mer om hur Kunskapsgruppens onlinekurser fungerar här.

Datum
Utbildningen ges online vid två tillfällen under två heldagars aktivitet.

  • 6 – 7 december 2021 via Zoom
  • 2 – 3 maj 2022 via Zoom

Ladda ner kursprogrammet som PDF:
Handledning för ST-läkare.


Möt inspirerande föreläsare

Eva-Lotta Blomqvist
Eva-Lotta är folkhälsovetare med examen från Karolinska Institutet. Hon har under sina yrkesår arbetat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med barn och ungdomar i såväl Sverige som Finland. Hon är även utbildad coach och MI-samtalsledare.

Vidare har Eva-Lotta jobbat som konsult inom ledarskap och kommunikation på ett av världens största utbildningsföretag Korn Ferry, och har utbildat hundratals ST-läkare på olika kliniska och icke-kliniska kurser.

Idag är Eva-Lotta konsult och föreläsare inom medicin som ledarskap och kommunikation riktat till flera branscher.

Niklas Preger
Niklas är läkare och specialist i psykiatri, allmänmedicin och beroendemedicin. Han är också civilingenjör i Industriell Ekonomi och ledarskap från KTH.

Niklas har mångårig erfarenhet som kliniskt verksam läkare och från sjukvårdsledning både i Sverige och i Norden. Han är idag chef för 9 mottagningar på Beroendecentrum i Stockholm. Niklas ledarskap kännetecknas av att engagera sin vårdpersonal och få patienterna delaktiga i vården.

Om Kunskapsgruppen

Kunskapsgruppen erbjuder korta och effektiva utbildningar – för dig som vill utvecklas snabbt!
Sedan starten 2015 har Kunskapsgruppen genomfört över 900 utbildningar, såväl öppna kurser som företagsanpassade för ca 18 000 personer. 

I 27 olika städer – från Malmö i söder till Luleå i norr erbjuder de utbildningar om en eller två dagar till personer mitt i arbetslivet. Under de här åren har de fått fantastisk respons av sina deltagare. 98% har gett dem 4 eller 5 i betyg i helhetsintryck, och deras snittbetyg är 4,65.

Kontaktperson
John Andersson
Utbildningsansvarig
[email protected]
031 – 22 24 51  /  0765-424 390

www.kunskapsgruppen.se

Sagt om kursen:

“Toppenkurs med en underbar och engagerad föreläsare som verkligen inspirerar, lyssnar in och ger konkreta råd! Rekommenderar varmt!”

“Kursledarna visade ett stort engagemang och kunskaper som förmedlades på ett pedagogiskt sätt vilket gjorde kursen ännu mer intressant. Tack!”

“Skärpta kursledare med förmåga till saklig, tydlig genomgång av stundtals omfattande material och även skicklig hantering av gruppdiskussioner.”


Är du intresserad av att läsa mer om våra andra kurser?
Tillbaka till kursutbudet.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 4 Lektioner
  • 14 Avsnitt
  • Kurs Certificate

Kommentarer