Gott chefskap i vården är en modern onlinekurs som hjälper dig att utveckla ditt chefskap genom en blandning av föreläsningar, fall, intervjuer, reflektionsuppgifter och gruppdiskussioner. Du arbetar i din egen takt och har inga tider att passa förutom en digital kursträff på 1,5 timme per månad.

Kurslängd: Cirka 2-3 h för instuderingsmaterial och cirka 1,5 h för digital kursträff varje månad.
Målgrupp: Ny eller blivande chef inom vården.
Kursledare: Raymond Lenrick, efraren chefsutbildare och överläkare gynekologi samt obstetrik.
Kursmaterial: Allt kursmaterial är on-demand och du får tillgång till det när du anmäler dig till kursen.

Se gärna detta webbinarium där kursledare Raymond Lenrick presenterar ämnet och delar av kursen.


Vad lär jag mig?

Likt en idrottare som tränar regelbundet mår chefskapet bra av träning. Den här kursen ger dig möjlighet till träning och utveckling av ditt chefskap genom att vi leder dig genom fem föreläsnings- och reflektionsteman:

  • Målsättning som verktyg
  • Självkännedom
  • Att lära känna och leda gruppen
  • Att verka i ett system
  • Framtid, lärande och strategi

Varje tema tar fasta på de generella och unika utmaningar det innebär att vara chef inom vård och omsorg. Vi arbetar med ett tema per månad. För att underlätta för dig som uppbokad vårdchef är alla föreläsningar och allt material on-demand.

Träna chefskap varje månad

Du behöver sätta av cirka 2-3 h varje månad för att ta del av föreläsningar, interagera med andra kursdeltagare, träna dig på chefsdilemman, göra reflektionsövningar, läsa kursledarens kommentarer och dela dina utmaningar. Detta gör du var du vill och när du vill.

Varje månad får du som avslutning på temat under 1,5 timme möjlighet att diskutera aktuellt tema med andra kursdeltagare under handledning av kursledaren Raymond Lenrick. Raymond är överläkare och har mångårig erfarenhet som verksamhetschef och chefsutbildare i vården.

Möt inspirerande föreläsare

Kursledare Raymond Lenrick är efraren chefsutbildare, överläkare inom Gynekologi och Obstetrik och har många års erfarenhet som verksamhetschef. Du får under kursen även lyssna till:
Madeleine Andersson, f.d. hälso- och sjukvårdsdirektör.
Anna-Carin Berglund, interrimschef, f.d. chef för intensivvårdsavdelning.
Lena Lyckenvik, VD Ledningsbolaget.
Britt-Marie Ekdahl, bl.a. chef Arla.
Anette Runsten, VD, tidigare chef AstraZenica.
John Terlinder, VD, barnläkare.
Kajsa Granberg, kommunikatör.


Kursen är ett samarbete med Ledningsbolaget.


Vill du nätverka med andra verksamhetschefer?
Se vårt Nätverk för chefer inom vården där du via regelbundna onlinemöten får möjlighet att utveckla ditt chefskap ytterligare genom att dela framgångar och motgångar med andra vårdchefer över hela Sverige och på så sätt även vidga ditt nätverk.

Kursinnehåll

Visa alla

Tema Mål

Tema självkännedom
Tema Grupp
1 av 2
Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 38 Lektioner
  • 18 Avsnitt
  • 13 Test