Det är din kropp! Delat beslutsfattande för dig som patient.

Delat beslutsfattande inom sjukvården är viktigt. Det här är en kort onlinekurs för dig som är patient eller brukare och önskar få ett verktyg för att bli mer delaktig i de beslut som vården fattar om dig och din kropp.

Kurslängd: Cirka 30 min.
Målgrupp: För dig som vill bli mer delaktig i din vård och i de beslut som tas om dig och din hälsa.
Kursledare: Berith Hedberg, sjuksköterska och docent samt John Terlinder, barnläkare.
Kursintyg: Efter genomförd och godkänd kurs får du ett intyg.


Berith Hedberg, sjuksköterska och docent, presenterar kursen.

Bli mer involverad i din egen vård

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det “Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten”. De flesta i vården tror nog att de verkligen utformar vården i samråd med patienten, men undersökningar visar att så inte alls är fallet.

Vi som har skapat kursen “Delat beslutsfattande – för dig som patient” är övertygade om att vi kan ändra på detta och hjälpa vården att bli betydligt bättre på att involvera dig som patient/brukare. Faktum är att aktuell forskning visar att vården med ganska enkla medel kan öka involveringen av dig och dina anhöriga i beslutsprocessen.

Vad lär jag mig?

I den här kursen tar vi fasta på ovanstående och går igenom en beprövad metod för att öka din delaktighet. Vi går steg för steg igenom en beforskad guide för att på ett systematiskt sätt involvera dig som patient/brukare mer i vårdens beslut. Guiden kan du sedan fritt kan använda i din vardag och ta med vid din nästa kontakt med hälso- och sjukvården.

Kursen består av en serie videofilmer samt formulär som du kan ladda ned och använda nästa gång du besöker vården. Det tar cirka 30 minuter att ta sig igenom allt material. Kursen innehåller ingen examination, men du måste titta på samtliga filmer för att få ett kursintyg.

Tipsa din läkare

Vi har även tagit fram en kurs som riktar sig till den enskilde sjuksköterskan eller läkaren som vill lära sig mer om metoden “delat beslutsfattande”. Vi har även en implementeringskurs för den som vill driva ett implementeringsprojekt på sin enhet för att öka patienternas/brukarnas delaktighet. Tipsa gärna din läkare eller den vårdenhet du har kontakt med om dessa kurser!

Kurs: Delat beslutsfattande – introduktion för läkare och sjuksköterskor

Kurs: Delat beslutsfattande – en implementeringskurs

När du vill – Var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan således studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se. Där kan du alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.


Är du intresserad av att läsa mer om våra andra kurser?
Tillbaka till kursutbudet.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 5 Lektioner
  • 2 Avsnitt
  • Kurs Certificate