Delat beslutsfattande – en implementeringskurs

En onlinekurs för dig som arbetar i vården och som önskar få hjälp att systematiskt öka patienternas/brukarnas delaktighet på din vårdenhet. Faktum är att aktuell forskning visar att vården med ganska enkla medel kan öka involveringen av patienterna i beslutsprocessen, och på så sätt skapa ett delat beslutsfattande.

Kurslängd: Cirka 6 h.
Målgrupp: Kliniskt aktiva sjuksköterskan, distriktsläkare och -sjuksköterska eller slutenvårdsläkaren.
Kursledare: Berith Hedberg, sjuksköterska och docent samt John Terlinder, barnläkare.
Kursintyg: Efter genomförd och godkänd kurs får du ett intyg.

Representerar du en organisation och vill att flera på din enhet ska gå kursen?
Be om en offert här.

Ladda ner informationsblad om våra kurser i delat beslutsfattande:
Tre kurser för att implementera delat beslutsfattande.


Berith Hedberg, docent och kursledare, berättar om vad du lär dig under kursen.

Viljan att involvera våra patienter/brukare

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det “Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten”. De flesta av oss i vården tror nog att vi verkligen utformar vården i samråd med patienten, men undersökningar visar att så inte alls är fallet. Tyvärr rapporterar inte patienterna heller om några förbättringar sedan patientlagen kom. Visst är det märkligt? För alla vill vi nog involvera våra patienter i avgörande beslut, så viljan finns.

Vi som har skapat kursen “Delat beslutsfattande – en implementeringskurs” är övertygade om att vi kan ändra på detta och bli betydligt bättre på att involvera våra patienter/brukare. Faktum är att aktuell forskning visar att vården med ganska enkla medel kan öka involveringen av patienterna i beslutsprocessen.

Vad lär jag mig?

Kursen är till för dig som önskar arbeta systematiskt för att din enhet bättre ska följa patientlagen “Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.” Vi har utformat kursen så att den särskilt ska passa den kliniskt aktiva sjuksköterskan, distriktsläkaren, distriktssjuksköterskan eller slutenvårdsläkaren.

Genom kursen tar vi fasta på ovanstående och går igenom en beprövad metod för att öka patienternas delaktighet. Vi går steg för steg igenom en beforskad guide för att på ett systematiskt sätt involvera patienten/brukaren mer i sina beslut/ställningstaganden. Guiden kan du sedan fritt använda i din vardag och sprida på din arbetsplats.

När du har gått den här kursen hoppas vi att du har fått ett antal redskap för att implementera delat beslutsfattande på din arbetsplats. För att underlätta spridningen av metoden kan vi rekommendera vår kortkurs som är riktad till den enskilde läkaren och sjuksköterskan (tänkt att användas för att introducera samtliga kollegor till arbetssättet) och en brukar/patientkurs.

Kurs: Delat beslutsfattande – Introduktion för läkare och sjuksköterskor

Kurs: Det är din kropp! Delat beslutsfattande för dig som patient

När du vill – var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.


Är du intresserad av att läsa mer om våra andra kurser?
Tillbaka till kursutbudet.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 4 Lektioner
  • 11 Avsnitt
  • 6 Test
  • Kurs Certificate