Delat beslutsfattande – Introduktion för läkare och sjuksköterskor

Den här utbildningen är en kortare kurs med utgång från kursen Delat beslutsfattande – en implementeringskurs. För att underlätta spridningen av metoden på er arbetsplats rekommenderar vi dock den här kortare kursen som är riktad till den enskilde läkaren och sjuksköterskan. Kursen är alltså tänkt att användas för att introducera samtliga kollegor till arbetssättet.

Kurslängd: Cirka 40 min.
Målgrupp: Sjuksköterska och läkare som önskar öka dina patienters/brukares delaktighet.
Kursledare: Berith Hedberg, sjuksköterska och docent samt John Terlinder, barnläkare.
Kursintyg: Efter genomförd och godkänd kurs får du ett intyg.

Representerar du en organisation som vill att flera ska gå kursen?
Be om en offert här.

Ladda ner informationsblad om våra kurser i delat beslutsfattande:
Tre kurser för att implementera delat beslutsfattande.


Berith Hedberg, sjuksköterska och docent, presenterar kursen om Delat beslutsfattande.

Viljan att involvera våra patienter/brukare

Patientlagen antogs av riksdagen 2015. Där står det “Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten”. De flesta av oss i vården tror nog att vi verkligen utformar vården i samråd med patienten, men undersökningar visar att så inte alls är fallet. Tyvärr rapporterar inte patienterna heller om några förbättringar sedan patientlagen kom. Visst är det märklig? För alla vill vi nog involvera våra patienter i avgörande beslut, så viljan finns.

Vi som har skapat kursen Delat beslutsfattande – Introduktion för läkare och sjuksköterskor är övertygade om att vi kan ändra på detta och bli betydligt bättre på att involvera våra patienter/brukare. Faktum är att aktuell forskning visar att vården, med ganska enkla medel, kan öka involveringen av patienterna i beslutsprocessen.

Vad lär jag mig?

Via filmer, quiz och ett nedladdningsbart praktiskt patientformulär lär den här kursen ut en metod som hjälper dig att utforma vården i samråd med patienten. Om du använder den här metoden har forskningen visat att du får nöjdare patienter och effektiviserar er kommunikation. Steg för steg går vi igenom en beforskad guide för att på ett systematiskt sätt involvera patienten/brukaren mer i sina beslut och ställningstaganden. Guiden kan du därefter använda fritt i din vardag och sprida på din arbetsplats.

Vi vill även rekommendera vår 30 minuters brukare/patientkurs: “Det är din kropp! Delat beslutsfattande för dig som patient“. Den kursen kan hjälpa dina patienter att komma mer förberedda till mottagningsbesöket.

Vill du arbeta mera brett för att införa delat beslutsfattande på din arbetsplats? Då rekommenderar i vi istället vår längre kurs, “Delat beslutsfattande – en implementeringskurs“, som ger dig stöd och verktyg i att genomföra ett införandeprojekt.

När du vill – var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.


Är du intresserad av att lära mer om våra andra kurser?
Tillbaka till kursutbudet.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 5 Lektioner
  • 2 Avsnitt
  • 1 Test