Corona – Träna dig på patientfall

I den här kortkursen får du träna dig på att handlägga ett antal fiktiva patienter där corona finns med som en differentialdiagnos. Du får också träna dig på att använda skyddsutrustningen på ett säkert sätt.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 3 Lektioner
  • 3 Avsnitt
  • 7 Test
  • Kurs Certificate

Kommentarer