Corona – Träna dig på patientfall – För Läkare

I den här kortkursen får du träna dig på att handlägga ett antal fiktiva patienter där corona finns med som en differentialdiagnos. Du får också träna dig på att använda skyddsutrustningen på ett säkert sätt.

Det är bra om du går Karolinska Institutets webbutbildningar om Corona och smittskydd innan du påbörjar den här kursen.

Tidsåtgång: cirka 30 minuter.
+ 2 h om du vill ta del av allt fördjupningsmaterial
Kursledare: Materialet är sammanställt av specialistläkare John Terlinder, kursansvarig Medster. Hygienrutinerna är granskade av smittspårningssjuksköterska. Fallen om äldre och riskgrupper är granskade av fd professor/docent Geriatrik Gunnar Akner. Barnfallen är skapade av professor/barnläkare Jonas Ludvigsson där ett flertal barnläkare från Örebro har bidragit. Fallen är granskade av infektionsläkare från vårdhygien. Fallen från SÄBO är granskade av distriktsläkare Lars-Olof Johanson och distriktssköterska Emma Grundström.

Alla riktlinjer ändras snabbt just nu. Corona-fallen ska ses som utgångspunkt för diskussion, inte som svart-vita ja eller nej-svar. För att lösa fallen vill vi därför att du varje gång går in på www.folkhalsomyndigheten.se och din lokala smittskyddssida. Poängen med övningen är att du ska få träna dig på att använda Folkhälsomyndighetens och WHO:s riktlinjer i en säker miljö innan du träffar dina första patienter. Vartefter du träffar riktiga patienter får du sedan möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till andra i kursen.

Vill du endast träna dig på hygienriktlinjerna? (och inte göra behandlingsfallen i denna övning som främst riktar sig till läkare?), välj istället kortövningen “Corona – Skydda dig som vårdpersonal”

Är du sjuksköterska och vill ha fall anpassade för dig, välj istället “Corona – Träna dig på patientfall – För sjuksköterskor”

Sagt om kursen

Vilket bra initiativ!
Tusen tack! Känner mig så mycket bättre rustad inför jourandet i natt!

Bra fall och tips på hur man ska svara privatpersoner. Även bra instruktion på hur man gör med skyddsutrustning .

Jättebra med genomgång av skyddsutrustning och hygienrutiner. Bra också att få tänka igenom olika scenarion man kan utsättas för. Relevanta fall.

Bra med fall som illustrerar hur sjukdomen kan te sig kliniskt samt konkret hur man använder skyddsutrustning. Bra checklista. Bra hänvisningar, referenser! Tack!

Kursutvärdering: 5 poäng av 5

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 4 Lektioner
  • 11 Avsnitt
  • 12 Test
  • Kurs Certificate

Kommentarer