I den här kursen guidar vi dig i hur du kan använda bildstöd och förenklat teckenspråk (TAKK) som ett kommunikationshjälpmedel i mötet med just din patient. Syftet med utbildningen är att bidra till förbättrad kommunikation i olika tandvårdssituationer, med målet att patienten blir mer delaktig i sin egen vård som i sin tur skapar trygghet.

Kurslängd: Föreläsningstid ca 45 min + träning/repetition av tecken.
Målgrupp: tandläkare, tandsköterska, tandhygienist eller vårdadministratör.
Kursledare: Karolina Nilsson och Anna Drevsson, logopeder.
Grupplicens: Representera du en grupp av medarbetare? Se vår grupplicens.


Vad lär jag mig?

Har du tänkt på hur mycket bilder och tecken du använder i din vardagskommunikation? Det är allt från trafikskyltar och tvättsymboler till emojis och appar i telefonen. Överallt möts du av visuell kommunikation. Den här kursen kommer ge dig verktyg att använda visuell kommunikation även i mötet med dina patienter.

Det finns såklart många olika former av kommunikationsstöd, men i den här utbildningen kommer du få lära dig mer om hur du kan använda bildstöd och förenklat teckenspråk i ditt vardagliga arbete. Genom att använda dessa verktyg kan du skapa en trygghet för patienter med kommunikationssvårigheter och bidra till att de blir mer delaktiga i sin egen vård. Bildstöd används för att på ett enkelt sätt visualisera vad det är som ska ske, medan TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) innebär att använda förenklade tecken till ditt tal. Detta är användbart för att skapa goda förutsättningar för ett lyckat besök för din patient.

Vad behöver jag?

Allt du behöver för att gå igenom kursen finns elektroniskt och du får tillgång till det materialet när du anmäler dig till kursen. För att kunna använda bild- och teckenstöd i praktiken behöver din mottagning ett fysiskt Kit med bilder och tecken för tandvården. Om ni inte redan har det kan du beställa det separat på vår hemsida eller när du anmäler dig till kursen.

När du vill – var du vill

Kursen kan du starta när du vill oavsett tid och dag. Eftersom kursmaterialet är on-demand kan du även studera var du vill. Du kan studera på bussen, i sängen eller på lunchrasten. Dessutom har den här kursen inga tidsbegränsningar, vilket innebär att du kan bestämma takten helt själv. När du har gått färdigt kursen behåller du ditt konto på medster.se och kan alltid komma åt kursmaterialet och använda det som en uppslagsbok.

Möt inspirerande föreläsare

Genom kursen får du möta kursledare Karolina Nilsson och Anna Drevsson. Karolina och Anna är legitimerade logopeder och ägnar en stor del av sin yrkesvardag till att möjliggöra kommunikation för personer i olika kommunikativa svårigheter. Medverkar i kursen gör också Emma Drevsäter, specialisttandläkare.


Representerar du en grupp av medarbetare och vill att fler ska gå kursen? Se vår grupplicens.
Grupplicens: Bild- och teckenstöd i tandvården.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 5 Lektioner
  • 20 Avsnitt
  • 1 Test
  • Kurs Certificate