360 graders utvärdering av specialister och bakjourer

Här får du tillgång till en modifierad version av enkäten Sheffield Peer Review. Kursen är anpassad för att låta kollegor, ST-läkare och sjuksköterskor ge dig feedback på hur en specialistläkare fungerar i sin roll som ansvarig specialist eller bakjour.

Längd: Cirka 5 minuter.
Kursledare: John Terlinder, specialistläkare pediatrik, tidigare studierektor och ansvarig bakjoursutbildning SydÖstra sjukvårdsområdet.


Har du fått ett mejl och blivit ombedd att besvara enkäten?

Om du klickar på “Gå denna kurs” leds du igenom processen, steg för steg.

Om du vill kunna använda instrumentet behöver du kontakta din studierektor/utbildningsansvarig som då kan förse dig med en personlig kod som identifierar den som ska utvärderas.

Du är ännu inte registrerad

Kurs Includes

  • 4 Lektioner
  • Kurs Certificate

Kommentarer