Ledarskap för läkare

Om du är läkare så innebär det att du också är en ledare. Eftersom du i första hand är expert så kanske inte erfarenheten av…

Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Under denna tvådagarskurs får du en genomgång av de vanligaste folkhälsosjukdomarna idag, med särskilt fokus på svenska förhållanden. Det yttersta målet för kursen är att du…

Handledning för ST-läkare

Handledningen är ett av de viktigaste verktygen inom vården för att mejsla fram och förädla läkare under utbildning till att bli trygga, kompetenta och självständiga…

Ledarskap för sjuksköterskor

Sjuksköterskerollen innebär att varje dag vara ledare. Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och…