The child in society_

Vi sätter igång med en vlog- introduktion till kapitlet “The child in society” med distriktsläkare Martin Lägervik och barnläkare John Terlinder.

The child in society

Vi sätter igång med en vlog- introduktion till kapitlet “The child in society” med distriktsläkare Martin Lägervik och barnläkare John Terlinder.